Privacy & Policy:

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een inlog), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Wii Care Beauty in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Wii Care Beauty gebruikt jouw persoonsgegevens voor:
het verlenen van toegang tot onze website;
het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact indien je hierom verzoekt;
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;
het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Gold Beauty, haar relaties en haar medewerkers.

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
NAW-gegevens;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
IP-adres;
technische browserinformatie;
cookie ID;
klik- en surfgedrag;

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

GEGEVENSBEVEILIGING
Wii care Beauty gaat zorgvuldig om met de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is.

COOKIES
Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Wii Care Beauty of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om:
functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES
Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als jij bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld.

ANALYTISCHE COOKIES
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:
google.com

ADVERTENTIE COOKIES
Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:
n.v.t.

SOCIAL MEDIA COOKIES
Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:
n.v.t.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES
Je kunt kiezen of de cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kan je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk je browser hulp pagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kan je de handleiding van je browser raadplegen.
Uw wettelijke rechten
Je kan Wii Care Beauty verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen via een e-mail info@wii-care.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0687013693

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens.

DISCLAIMER
De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, Het kan echter voorkomen dat de door ons gepubliceerde informatie, ondanks de betrachtte zorgvuldigheid, niet actueel is of onjuistheden bevat. Wii Care Beauty aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Wij verwijzen op onze website tevens naar internetpagina’s van derden. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, etc. van de gegevens die daarop worden getoond. Ook hiervoor aanvaardt Wii Care Beauty geen enkele aansprakelijkheid.

Lady's only